Špecializujem sa na preklady, ktoré sa týkajú medicíny a zdravotníctva, ako napr.:

  • lekárske a prepúšťacie správy
  • zdravotné dokumentácie
  • informácie o farmaceutických výrobkoch a príbalové letáky
  • klinické štúdie
  • certifikáty na registráciu liekov a zdravotníckych pomôcok
  • manuály a technické dokumentácie k zdravotníckym pomôckam
  • ostatné dokumenty týkajúce sa tejto oblasti

Okrem odborných textov prekladám texty s iným zameraním. Jednotlivé preklady sa snažím zabezpečiť v čo najkratšom čase, pričom dbám na kvalitu a presnosť prekladu.

S prekladmi medicínskych textov mám niekoľkoročné skúsenosti, pričom sa zameriavam na presnosť prekladu a dodržiavanie odbornej terminológie v danom jazyku.

Absolútnou samozrejmosťou je zachovanie diskrétnosti a mlčanlivosti.

Momentálne ponúkam preklady dokumentov len v jazykovej kombinácii AJ/SJ (príp. český jazyk).

Ak máte záujem o preklad, kontaktujte ma na emailovej adrese info@medicina-preklady[bodka]sk a nechajte si vyhotoviť cenovú ponuku zdarma

Vytvoriť cenovú ponuku